۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
1397/08/15 در هفتمين همايش پدافند غير عامل
در هفتمين همايش پدافند غير عامل
 به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، دكتر رحماني فضلي كه در هفتمين همايش  پدافند غير عامل سخن مي گفت در ادامه بحث مبنائي خود، گفت: واقعيت اين است كه انسان كمال گرا و حقيقت طلب و غايت انديش است و آن غايت و كمال، حقيقتي است كه خداوند در وجود انسان نهاده است و انسان جستجوگر در طول زندگي خود در حقيقت به دنبال آن كمال و غايت رهسپار است.
رئيس شوراي اجتماعي كشور با افزودن اينكه؛ حوزه ادراك و معرفت اين غايت و كمال در چارچوب دل يا عقل بشري ايفاي نقش مي كند، گفت: دانشمندان و فلاسفه به اين رسيده اند كه مكاتب مادي گرا چه از جنس سوساليستي و چه از جنس ليبرالي قادر به پاسخگويي به سوالات اصلي بشر و حقيقت طلبي و غايت گرايي انسان نيستند، چون اين مكاتب، صرفاً برخاسته از تفكرات انساني است و انسان هم موجود ناقصي است و نقصان عقل بشري در گذر زمان در حال تكامل است. در نتيجه اين مكاتب ناقص نيز در گذر زمان در حال تكامل خواهند بود و زندگي انسان نمي تواند بر امر ناقص استوار شود. نتيجه عيني و عملي چنين روندي اين است كه مكاتب بشري در حوزه هاي انساني دچار شكست شده اند.
رحماني فضلي با اشاره به اينكه انسانهاي حقيقت طلب به دنبال ايدئولوژي اي هستند كه دل آنها را آرام و عقلشان را قانع كند، اظهار كرد: ما معتقديم آن انديشه، تفكر و اعتقادي كه ريشه در خير دارد و برخاسته از قدرت مطلق است و مي تواند دلهاي نيازمند و عقلهاي محتاج را سيراب كنند، اسلام است.
وي ادامه داد: همين تفكر و همين برداشت از فلسفه سياسي و ارزشهاي ديني و اعتقادي موجب پيروزي انقلاب اسلامي شد. امام (ره) با تكيه بر همين ارزشهاي ديني و اصول اعتقادي و اخلاق صحيح مبتني بر اين اصول توانست بزرگترين قدرت منطقه اي را نابود كند.
وزير كشور افزود: دشمنان هم از همين نوع نگاه به اسلام نگران هستند. لذا اگر مي خواهيم در ذيل مفهوم پدافند غيرعامل در مواجهه با يك صف آرايي بزرگ قرار گيريم، اولين عنصر مصون سازي عموم جامعه در برابر تهاجمات و ابهامات و انحرافات است كه از قضا در بسته بندي هاي رسانه اي بسيار جذاب هم ارائه مي شود.
وزير كشور تصريح كرد: اگر به عنوان پدافند غيرعامل به دنبال شناسايي تهديدها و مصون سازي و بازدارندگي و برخورد مناسب هستيم، بزرگترين تهديدها در عرصه اعتقادي و فكري است.
وي افزود: بايد مردم را مصون كنيم و براي اين كار به مردم اعتماد كنيم. چرا كه اصلي ترين محور مؤثر و متنفذ در حوزه پدافند غيرعامل مردم هستند. مردم هم موضوع و هم عامل پدافند غيرعامل هستند. موضوع از اين جهت كه ما به دنبال امنيت اين مردم هستيم وعامل از آن جهت كه مي خواهيم امنيت را توسط همين مردم ايجاد كنيم.
رحماني فضلي اشاره كرد: همه آنچه ما داريم به قول مقام معظم رهبري بر دوش مردم است و ما مديون مردم هستيم و براي ايجاد رضايتمندي و مشاركت واقعي مردم بايد در مسير ارتقاء رضايتمندي اقناعي مردم حركت كنيم. چرا  كه وقتي مردم همكاري بيشتر و نقش موثرتري ايفا مي كنند كه هم اقناع شده باشند و هم راضي باشند.
وي با بيان اينكه پايه حوزه اقناع و حمايت مردم در عرصه اعتقادات است، افزود: در حوزه اعتقادي با مردمي مواجه هستيم كه هرروز خود را اثبات كرده اند و آخرين اثبات آنها، دفاع مردم از انقلاب در روز گذشته؛ روز سيزده آبان بود. آنهايي كه براي سيزده آبان برنامه ريزي مي كردند، در خوش بينانه ترين حالت، تصور اين برخورد مردم را نداشتند. مردم فعال در صحنه حاضر شدند و شعارهايي خلق كردند كه در جهت صيانت از انقلاب بود و اين حركت، مصداق پدافند غيرعامل بود.
وي افزود: از ديروز تمام رسانه هاي خارجي چه مخالف و چه موافق در حال تفسير اين پديده و واقعيت هستند.
وزير كشور در ادامه با تاكيد بر اينكه آنچه ما بايد توجه داشته باشيم، دِين و تعهد متقابل ما به مردم است، افزود: پاسخ اين سؤال كه چگونه مي خواهيم استقامت، مقاومت و تحمل و همراهي مردم را پاسخ دهيم، بي ترديد اين است كه انجام دِين ما به مردم در حوزه رضايتمندي است.
وي با اشاره به اينكه رضايتمندي هم در حوزه پدافند غيرعامل است، گفت: تأمين ملزومات زندگي و كف شرايط مطلوب در شأن ملت مسلمان براي عموم مردم كه تحت لواي يك حكومت ديني زندگي مي كنند، جزئي از وظيفه ماست.
وزير كشور با بيان اينكه مردم اصلي ترين محور پدافند هستند، افزود: اگر رضايتمندي مردم نباشد ما حتماً در ايفاي وظايف خود دچار مشكل شده ايم و آسيب آن را هم خواهيم ديد.
دكتر رحماني فضلي افزود: عواملي كه در حوزه اقتصادي و تأمين معيشت مردم كار مي كنند، نه در قالب جريان تخصصي پدافند غيرعامل، بلكه به عنوان كساني كه در دستگاههاي مختلف هستند و كار اقتصادي مي كنند و مسئوليت اداره امور اقتصادي را بر عهده دارند، ذهن و باورشان در كنار انجام وظايف تخصصي، بايد در حوزه پدافند غيرعامل هم معطوف باشد.
وي اشاره كرد: در يكسال اخير با برخي تحولات اجتماعي، اعتراضات و ناآرامي هايي روبرو بوده ايم كه وقتي ريشه يابي مي كنيم و تحليل ها را طبقه‌بندي مي كنيم، اين تهديدات بسيارمهم تلقي مي شود و نبايد از كنار اين موضوعات به سادگي بگذريم.
وي افزود: اين تهديدات به دشمنان كشور فرصت مي دهد تا تحليل غلط خود را عينيت بخشند و بعد بگويند كار ايران تمام است و منافق، سلطنت طلب، ضد انقلاب و ديگران جمع شوند و دچار اين توهم شوند كه مي توانند كاري از پيش ببرند. اين چنين تحليل هاي غلطي بر پايه رصد برخي نارضايتي ها ايجاد مي‌شود و در داخل موجب نگراني مردم و متدينين مي شود. لذا بايد در اين حوزه هاي مرتبط با رضايتنمدي، بيش از پيش مراقبت كنيم و از جمله در پروژه هاي اقتصادي، ايجاد اشتغال و شرايط مطلوب كار و سرمايه گذاري، بيش تلاش مضاعفي داشته باشيم. اينها مباني كار هستند.
وزير كشور خاطرنشان كرد: بخش هاي تخصصي تر پدافند غير عامل، حوزه هاي پيش بيني و بازدارندگي است كه بارها بحث كرديم و سردار جلالي نيز اين موضوع را به خوبي اداره كرده اند. با سعي و تلاش و همكاري خوب كار را دنبال مي كنند. البته، اين كار نبايد با سختي و كندي پيش برود، بلكه بايد مسير همواري براي اين كار ايجاد شود و هركسي كه در ضرورت پدافند غيرعامل شك دارد، به صورت عيني با موضوعات مواجه و توجيه شود.
وي اضافه كرد: حتي كشورهايي كه يك روز هم با جنگي مواجه نشده اند، قوي ترين نظام پدافند غيرعامل را دارند و مسائل مرتباً در دوره هاي خاصي‌ يادآوري مي شود و مردم كاملا آماده هستند؛ چراكه اين اقتضاي فطرت بشري و عقلانيت است كه انسان حافظ امنيت خود باشد.
وزير كشور با اشاره به اينكه پدافند غيرعامل يعني امنيت تاكيد كرد: بدون امنيت هيچ كاري پيش نخواهد رفت. امنيت در وجود همه موجودات نهاده شده است و كل نظام هستي بر مبناي اصول امنيتي چيده شده است.
وي با تاكيد بر اينكه تحصيل و تأمين امنيت، پيش از وقوع حادثه بايد مورد توجه واقع شود، نه اينكه منتظر بمانيم پس از وقوع حادثه اي امنيتي ايجاد كنيم، گفت: تجربه مي گويد كه پيش گيري هزينه كمتري دارد و حتي در عرصه پدافند غير عامل، اگر در يك چارچوب برنامه ريزي شده و متقن پيش برويم، با هزينه هاي زيادي نيز مواجه نخواهيم بود چرا كه در اين مسير، عمده ترين رويكرد، اصول و قوانين و دستورالعمل هاي است كه بايد در عمل لحاظ شود.
رحماني فضلي گفت: پيشگيري موضوع مهمي است كه نيازمند قدرت پيش بيني كنندگي و آينده نگري است كه آن هم منطبق بر دانش و تكنولوژي ما است. ما بايد در پدافندغيرعامل تجهيز شويم و بايد با تلاش اين امر را جا بيندازيم، منتها بايد بدانيم در چه حوزه هاي وارد شويم و چه وقت و چگونه وارد شويم كه مسير اصلي جامعه دچار كندي يا متحمل هزينه هاي اضافي نشود.
وي افزود: ما كشوري در معرض حمله ها و هجمه هاي دشمنان هستيم. در چهل سال انقلاب انواع اقدامات و هجمه هاي دشمن را شاهد بوديم از عمليات و جنگ رواني گرفته تا رسانه اي. پس ما كه در معرض بيشترين تهديد هستيم بايد بيشترين توجه را به پدافندغيرعامل داشته باشيم.
وزير كشور گفت: ان شاءا... با هدايت و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل و مديريت سردار جلالي و همكاري و انسجام و همگرايي همه دستگاه ها، براي موضوع پدافند غيرعامل برنامه ريزي منسجم و دقيق داشته باشيم و لحظه به لحظه اين برنامه ها در مسير تحقق به پيش برود. البته ان شاء ا... شاهد تحقق هيچ تهديدي نباشيم، اما درصورت بروز هرگونه تهديدي، بايد با اتكاء به اقدامات قبلي در عرصه پدافند غير عامل، هزينه ها و آسيب هاي آن را پيشاپيش كم كرده باشيم و به مردم عزيز امنيت خاطر بيشتري بدهيم.


تعداد بازدید: 4
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal