۱۳۹۸ جمعه ۲۲ آذر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
1398/05/05 در ششمين جلسه كميسيون ماده 10 قانون احزاب گفت
در ششمين جلسه كميسيون ماده 10 قانون احزاب گفت
حميد ملانوري مديركل سياسي و دبير كميسيون ماده 10 نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي در خصوص مصوبات ششمين جلسه اين كميسيون در سال جاري گفت: در اين جلسه گزارش پنج مجمع عمومي در حوزه احزاب بررسي شد كه گزارش مجمع عمومي، بررسي انتخابات و اصلاح اساسنامه و مرامنانه حزب جامعه زينب(س)، حزب مردم سالاري، حزب جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي مطرح و مورد تصويب قرار گرفتند.
وي افزود: حزب همدلي مردم تهران كه حزبي استاني است و شهريور سال97 پروانه فعاليت استاني گرفته است، تقاضايي مبني بر تغيير نام حزب و محدوده فعاليت از استاني به ملي داشت كه اين موضوع در ششمين جلسه كميسيون مطرح شد و با توجه به اينكه هم تغيير نام و هم تغيير گستره از استاني به ملي به منزله تاسيس حزب جديد است بنابراين فعاليت اين حزب با اين نام در استان بلامانع است و براي فعاليت در سطح ملي، با تاسيس حزب جديد با نام همدلي مردم تحول خواه با گستره ملي موافقت شد كه بايد مراحل و فرايند تاسيس حزب ملي را طي كنند.
ملانوري افزود: گزارش مجمع عمومي، اصلاح مرام نامه و اساسنامه حزب سازمان عدالت و آزادي ايران اسلامي نيز در اين جلسه مطرح شد و با اصلاح يكسري از مفاد مرامنامه و اساسنامه مورد تصويب قرار گرفت و اين موارد به حزب اعلام خواهد شد.
دبير كميسيون ماده 10، در ادامه با اشاره به اينكه در اين جلسه كميسيون درخواست تاسيس يك حزب جديد داشتيم، اظهار كرد: در اين جلسه تاسيس حزب جمهوريت ايران اسلامي مطرح و با تاسيس اين حزب موافقت شد. 
ملانوري درخصوص تاسيس شعب استاني احزاب گفت: براساس قانون، احزاب مي توانند شعب و دفاتر را در مراكز استانها و شهرستانها ايجاد كنند و اطلاع استانداري محل شعب برسانند، موضوع در كميسيون مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. به استناد مفاد مختلفي كه در قانون وجود دارد از جمله ماده 11 شرح وظايف اعضاي كميسيون، درخصوص بررسي صلاحيت ها است و در اين جهت مقررشد روال به همان شكل قبل انجام مي شود و بايد صلاحيت مسئولين شعب استاني به استناد قانون مورد بررسي قرار گيرد بنابراين استعلامات لازم است مراجع نظارتي انجام و بعد در كميسيون مطرح شود و نظر كميسيون درباره صلاحيت مسئولين شعب بايد اعلام شود و صلاحيتها محرز شود.
وي با بيان اينكه در همين راستا در جلسه امروز كميسيون پرونده 12 شعبه استاني از 5 استان كشور مطرح شد، افزود: در استان زنجان؛ صلاحيت مسئولين شعبه حزب جمعيت جوانان انقلاب اسلامي، حزب جمعيت حاميان انقلاب اسلامي، حزب مستقل كار، حزب نداي ايرانيان و حزب همبستگي دانش آموختگان ايران محرز شد و مي توانند شعب خود را در اين استان راه‌اندازي كنند.
ملانوري افزود: در تهران صلاحيت مسئول شعبه جامعه جوانان متحد اسلامي محرز شد و مي توانند شعبه خود را تاسيس كنند. همچنين در استان يزد صلاحيت مسئول شعبه حزب اراده ملت ايران بررسي و محرز شد و ميتوانند شعبه خود را راه اندازي كنند.
وي ادامه داد: در استان لرستان؛ صلاحيت مسئولان شعب حزب جمعيت حاميان انقلاب اسلامي، حزب جمعيت حمايت از حقوق بشر زنان، جمعيت زنان مسلمان نوانديش و حزب مردمسالاري محرز شد و مي توانند در استان لرستان شعبه خود را تاسيس كنند.
دبيركميسيون ماده 10 نحوه فعاليت احزاب اضافه كرد: در استان ايلام حزب اتحاد ملت ايران اسلامي درخواست تاسيس شعبه داشت كه صلاحيت مسئول شعبه محرز نشد و قرار شد بررسي بيشتر  در موعد جلسه بعد صورات پذيرد.
ملانوري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه جبهه و ائتلاف از تعدادي از احزاب براي فعاليتهاي حزبي و در محدوده، بازه زمان و موضوع مشخص شكل مي گيرد، تاكيد كرد: شكل گيري جبهه يا ائتلاف بايد به اطلاع كميسيون برسد تا فعاليت آنها رسمي و قانوني شود.
وي در همين راستا افزود: فرمي را دبيران كل احزاب امضا مي كنند. نام جبهه، محدوده فعاليت، زمان و نوع فعاليت را مشخص مي كنند و به اطلاع كميسيون مي رسانند و كميسيون صرفا جنبه اطلاعي دارد مگر اينكه نام يا موضوع اعلامي به لحاظ قانوني ايراد داشته باشد كه كمك مي كنيم اصلاح شود.
ملانوري در همين راستا اشاره كرد: در جلسه امروز تشكيل جبهه هماهنگي اصلاحات با محدوده فعاليت كشوري به مدت 30 سال به اطلاع كميسيون رسيد ‌و فعاليت آن از اين پس منع قانوني ندارد.
دبير كميسيون ماده 10 نحوه فعاليت احزاب يادآور شد: فعلا در كشور فقط 5 جبهه و ائتلاف ( جمنا، جبهه اصولگران استان قم، جبهه عدالت، رفاه و پيشرفت و جبهه اصلاح طلبان ايران اسلامي و جبهه جديد هماهنگي اصلاحات) به اطلاع كميسيون رسيده است.
وي اضافه كرد: جبهه و ائتلاف نمي تواند عنوان شوراي برنامه ريزي يا هماهنگي استفاده كند. شورا نهاد تصميم گيري و اجرايي است و نمي تواند نام جبهه يا ائتلاف باشد. جبهه يا ائتلاف از تعدادي حزب تشكيل مي شود تا هماهنگي لازم در جهت هدف يا تصميم مشخص ايجاد كند. اما شوراي برنامه ريزي يعني اينكه براي احزاب مي‌خواهيم برنامه‌ريزي كنيم درحالي كه برنامه ريزي حزب براساس اساسنامه و مرامنامه انجام مي شود و تصميمات در مجمع عمومي و شوراي مركزي گرفته مي شود، پس مجموعه ديگري نمي‌تواند براي حزب تصميم گيري يا برنامه ريزي كند. البته شوراهاي برنامه ريزي، كميسيون ها، كميته ها در جهت تصميم گيري يا تصميم سازي مي‌ توانند زير مجموعه يك جبهه يا ائتلاف شكل بگيرند.
ملانوري در ادامه به مصوبات ششمين جلسه كميسيون ماده 10 در خصوص اقليت مذهبي اشاره كرد و گفت: تقاضاي تاسيس مجموعه فرهنگي، ورزشي سيپان كه به دليل نواقص موجود در مدارك و به حدنصاب نرسيدن اعضاي هيئت موسس‌ بررسي آن به جلسات بعد موكول شد.
وي افزود:تقاضاي تمديد پروانه انجمن ملي فرهنگي ارامنه تهران، انجمن زرتشتيان كرمان، انجمن زرتشتيان اهواز نيز در اين جلسه مورد تصويب قرار گرفت.
ملانوري به گزارش سازمان بازرسي در خصوص فعاليتهاي خانه كشاورز اشاره و تصريح كرد: نماينده خانه كشاورز در اين جلسه كميسيون براي ارائه توضيحات دعوت شد و پس از بررسي مقرر شد كه خانه كشاورز ظرف مدت سه ماه سهام خود را در شركتي كه از سوي سازمان بازرسي اعلام شده به غير واگذار كند؛ چرا كه احزاب مجاز به فعاليت اقتصادي يا انتفاعي نيستند.
دبير كميسيون ماده 10 نحوه فعاليت احزاب خاطرنشان كرد: در مهلت قانوني 110 حزب از 250 با قانون جديد احزاب تطبيق يافته اند. 5 حزب جديد پروانه دريافت كردند و 10 حزب ديگر در فرايند تطبيق قرار گرفتند كه يا مدارك آنها ناقص بوده يا مجمع آنها به حدنصاب نرسيده است كه مي توانند مدارك خود را كامل كنند.
وي افزود: فعلا 115 حزب داريم و به غير از 10 حزبي كه فرايند تطبيق با قانون جديد قرار گرفته اند مهلتي براي ورود ساير احزاب وجود ندارد، مابقيه احزابي كه خود را با قانون جديد تطبيق نداده اند، نمي‌توانند با آن نام و نشان فعاليت كنند و بايد از ابتدا فرايند تاسيس را طي كنند تا با قانون جديد مجوز بگيرند.
ملانوري اشاره كرد: سياست كميسيون ماده 10، وزارت كشور و دولت بر توسعه فعاليتهاي سياسي و حزبي است اما از طرف ديگر ما مجري قانون هستيم و بر اجراي قوانين تاكيد جدي داريم.
تعداد بازدید: 42
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal