۱۴۰۲ يکشنبه ۲ مهر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
دستور العمل تفويض اختيار صدور مجوز دفاتر فرعي (شعبه)

باسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

 

موضوع : دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی (شعبه) گروههای دارای پروانه فعالیت موضوع مواد 1 و 2 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن ها در شهرستانها به استانداران                       

         

با سلام ،

در راستای سیاست تمرکز زدایی اداری و به منظور ساده سازی مراحل انجام کار و فراهم نمودن تسهیلات لازم برای تسریع امور مربوط به صدور مجوز دفاتر فرعی گروههای دارای پروانه فعالیت و با توجه به برخی ابهام ها در دستورالعمل های قبلی ؛ به پیوست " دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی گروههای دارای پروانه فعالیت موضوع مواد 1 و 2 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن ها در شهرستانها به استانداران " و فرمهای مربوطه مجموعاً در 7 برگ ارسال می شود .

مقتضی است ضمن ابلاغ موضوع به فرمانداران و سایر عوامل مربوطه ، نظارت لازم بر اجرای کامل و دقیق این دستورالعمل معمول و گزارش چگونگی اجرای آن را در پایان هر سال به معاونت سیاسی وزارت کشور اعلام نمایند .

از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ، دستورالعمل های شماره 7841/43/4/1 مورخ 5/7/79 و شماره 14891/43/4/1 مورخ 22/2/83 لغو می شود . ح 16/4

                                                                   مصطفی پور محمدی    

                                                    

رونوشت :

v      حضرت آیت ا... دری نجف آبادی ـ دادستان محترم کل کشور برای استحضار .

v      حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای وزیر محترم اطلاعات برای استحضار .

v      معاونت محترم سیاسی برای نظارت بر اجرای دستورالعمل .

v      سردار سرتیپ پاسدار احمدی مقدم فرمانده محترم نیروی انتظامی برای اقدام لازم . 

v      اعضای محترم کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن ها برای اطلاع .

v      نسخه گردون اداره کل سیاسی. 

 
 دستور العمل تفویض اختیار صدور مجوز دفاتر فرعی گروههای دارای پروانه فعالیت موضوع مواد 1 و 2 قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن ها در شهرستان به استانداران

در اجرای ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن ها مصوب 30/3/1361 هیأت محترم وزیران ، اختیارات وزارت کشور در خصوص صدور مجوز دفاتر فرعی گروهها موضوع مواد 1 و 2 قانون به ترتیب ذیل به استانداران تفویض می شود :

1-    تقاضای تأسیس دفاتر فرعی گروهها ، در هر شهرستان با درخواست دبیرکل یا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره گروه ( مطابق فرم شماره یک پیوست ) به همراه مدارک ذیل تحویل فرمانداری مربوطه خواهد شد :

الف ـ تصویر مصدّق ( برابر با اصل ) پروانه فعالیت معتبر گروه ، صادره از وزارت کشور .

ب ـ تصویر مصدق ( برابر با اصل ) مرامنامه و اساسنامه گروه ممهور به مهر کمیسیون ماده 10 که در روزنامه رسمی کشور درج شده باشد .

ج ـ فرم تکمیل شده مشخصات فردی مسئول یا مسئولین دفتر فرعی ( فرم شماره 2 پیوست )

د ـ تصویر تمامی صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی به همراه 2 قطعه عکس 4 × 6   

2-     فرمانداری موظف است پس از دریافت مدارک فوق نسبت به انجام استعلام از مراجع ذیربط درخصوص مسئول یا مسئولین دفاتر فرعی گروهها ( مطابق فرم شماره 3 پیوست ) اقدام نماید . عدم دریافت پاسخ مراجع استعلام طی مدت 30 روز به معنای پاسخ مثبت می باشد .

3-    فرمانداری موظف است حداکثر ظرف مدت 45 روز پس از دریافت درخواست گروه ، پرونده گروه را همراه با نظریه صریح خود نسبت به درخواست واصله با توجه به شرایط امنیتی ، سیاسی و اجتماعی شهرستان و پاسخ مراجع استعلام ، به استانداری ذیربط ( مطابق فرم شماره 4 ) ارسال نماید .

4-    استانداری موظف است حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از دریافت پرونده ارسالی از فرمانداری ذیربط نسبت به صدور مجوز دفتر فرعی ( مطابق فرم شماره 5 ) اقدام نماید .

    5-    در صورت عدم موافقت فرمانداری یا استانداری با درخواست گروه و یا تردید در صلاحیت مسئول یا مسئولین معرفی شده برای دفاتر ، مراتب به همراه دلایل و مستندات به اداره کل سیاسی وزارت کشور ارسال تا اقدام مقتضی به عمل آید .

6-    در صورت عدم صدور مجوز در ظرف مدت زمان مقرر در این دستورالعمل ، گروه می تواند مراتب را به اداره کل سیاسی وزارت کشور اعلام نماید . اداره کل سیاسی موظف است پس از استعلام دلایل عدم صدور مجوز از سوی استانداری ، اقدام مقتضی را انجام دهد .

7-     رعایت ملاحظات زیر در صدور مجوز دفاتر فرعی ضروری است :

الف ـ با توجه به اینکه پروانه فعالیت گروههای غیر سیاسی مشمول ماده 2 قانون دارای مدت اعتبار می باشد لذا برای صدور مجوز برای دفاتر فرعی این تشکلها نسبت به معتبر بودن پروانه فعالیت اطمینان حاصل شود .

ب ـ با توجه به مفاد ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها و انجمن ها ، مجوز دفاتر فرعی تنها برای شهرستان صادر می شود و برای محدوده بزرگتر مانند استان یا کوچکتر مانند بخش مجوز شعبه صادر نمی شود .

ج ـ عنوان صادره برای مجوز فعالیت دفاتر فرعی ، باید دقیقاً با عنوان گروه مندرج در پروانه فعالیت صادره از وزارت کشور مطابقت داشته باشد .

د ـ درخواست تأسیس دفاتر فرعی گروهها بایستی به امضای دبیرکل یا مدیرعامل گروه و یا مقامی که به موجب اساسنامه گروه امضای وی مجاز اعلام شده به فرمانداری ارسال شود .

هـ ـ گروههای دارای پروانه فعالیت در محدوده استان ، تنها می توانند در محدوده استان مربوطه درخواست تأسیس دفتر فرعی ارائه نمایند .

وـ پس از صدور مجوز دفتر فرعی ،گروه با توجه به مفاد ماده 4 آئین نامه اجرایی قانون ، موظف است نشانی دفتر و تغییرات بعدی آن را به اطلاع استانداری و فرمانداری مربوطه برساند و گروه بجز محلهای دارای مجوز ، حق فعالیت در جای دیگر را ندارد .

ز ـ یک نفر بطور همزمان نمی تواند مسئولیت دفتر فرعی در بیش از یک شهرستان را به عهده بگیرد .

ح ـ مسئولین دفتر فرعی گروهها موظف هستند پس از صدور مجوز دفتر فرعی ، با هماهنگی فرمانداری مربوطه اقدام به برگزاری مجمع عمومی شعبه برای انتخاب شورای مرکزی یا هیأت مدیره دفتر فرعی  ( شعبه ) نمایند . فرمانداری پس از برگزاری مجمع عمومی نسبت به انجام استعلام برای منتخبین براساس فرم شماره 3 پیوست اقدام نموده و در صورت تردید نسبت به صلاحیت آنان و یا رد صلاحیت شورای مرکزی یا هیأت مدیره توسط مراجع استعلام ، مراتب را برای تصمیم گیری در کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب به اداره کل سیاسی وزارت کشور اعلام می نماید .

 


 

تاریخ به روز رسانی: 1395/09/28
تعداد بازدید: 5869
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal