۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر سیاسی و انتخابات دفتر سیاسی و انتخابات
صفحه اصلی
كميسيون دانشجويي

طبقه بندي

آيين نامه ومقررات

عملكرد

شرح وظايف

نام كميسيون

رديف

 

 

محرمانه

آيين نامه تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان مصوب چهار صد وچهل وهشتمين جلسه مورخه 9/6/1378شوراي عالي انقلاب فرهنگي

برگزاري 10جلسه اصلي وفرعي در سال 96 پيرامون مسائل وموضوعات دانشجويي باتعداد  39مصوبه كه صد در صد آن اجرايي شده است.

بررسي وپيش بيني زمينه هاي وقوع تحركات وبحرانهاي سياسي، امنيتي صنفي ورفاهي دانشجويي وايجاد هماهنگي در ميان دستگاههاي ذيربط در خصوص مسائل وموضوعات سياسي،امنيتي،صنفي ورفاهي محيطهاي دانشجويي وارائه راهكارهاي پيشگيرانه به شوراي تامين استان

كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان

 

 

1

 

 

عادي

آيين نامه اجرايي تبصره (2)اصلاحيه ماده(5)قانون ثبت احوال مصوب 1363

1-برگزاري دو جلسه درسال باتعداد9مصوبه در سال 96 كه صد در صد آن اجرايي شده است.2-پيگيري مصوبات شوراي هماهنگي ثبت احوال 3- هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي براي نيل به اهداف

بررسي وتحليل وقايع چهارگانه حياتي ازدواج ،طلاق،فوت وتولد استان

شوراي هماهنگي ثبت وقايع حياتي استان

 

 

 

2

 

 

 

محرمانه

انجام امورات دبيرخانه كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان

67مكاتبه اداري و پيگيري واجراي صددر صد مصوبات كميسيون دانشجويي ،برگزاري جلسات وكميسيونهاي دانشجويي تهيه خلاصه آماردانشگاه ها ومركز علمي وآموزشي استان

1-انجام مكاتبات اداري2-دعوتنامه كميسيون دانشجويي3-تنظيم وارسال مصوبات كميسيون دانشجويي به وزارت كشور4- پيگيري مصوبات كميسيون دانشجويي استان

دبير خانه كميسيون دانشجويي استان

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 2018/03/13
تعداد بازدید: 1004
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal